Tin vắn về chuyến công tác Hải Phòng ngày 02/08/2017

Đăng lúc: 04/08/2017 10:00

Chuyến công tác Hải Phòng- 02/08/2017

Ngày 02 tháng 08 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD) đã có chuyến công tác đến địa bàn thành phố Hải Phòng và có 03 cuộc gặp mặt với đại diện của một số cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, cụ thể là: Phòng an ninh chính trị Nôi bộ- Công an TP Hải Phòng, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hải Phòng, và UBND huyện Thủy Nguyên – TP Hải Phòng.

Trong các cuộc gặp mặt, LPSD chia sẻ những thông tin cơ bản về LPSD như  nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động và những chương trình LPSD đang thực hiện trên phạm vi toàn quốc.  Ngoài ra, LPSD cũng chia sẻ những vụ việc mà LPSD đã và đang đồng hành cùng với người dân, trong đó có vụ việc diễn ra trên địa bàn Thành phố Hải Phòng liên quan đến vấn đề tác động của nhà máy Nhiệt điện đến môi trường và đời sống xã hội.

Cũng từ những nội dung trên, LPSD và các cơ quan nêu trên thống nhất về thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở địa phương trên tinh thần tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó,LPSD và các cơ quan cũng thống nhất bố trí cán bộ chuyên trách để đảm bảo sự phối hợp diễn ra kịp thời và toàn diện.

                                                                                                                                            LPSDTìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org