Tiếp tục xử lý đất nhiễm hóa chất tại Nicotex Thanh Thái

Đăng lúc: 31/08/2015 14:01

Liên quan đến việc xử lý ô nhiễm đất tại Nicotex Thanh Thái, ngày 27/08/2015, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số: 492/QĐ-STNMT về việc kiện toàn tổ giám sát quá trình: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật(BVTV) trong khuôn viên Công ty CP Nicotex Thanh Thái tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quyết định trên tổ giám sát có 9 thành viên bao gồm đại diện của (Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cẩm Thủy, UBND huyện Yên Định, UBND xã Cẩm Vân, xã Yên Lâm và một số người dân). Tổ giám sát trên do ông Lê Văn Bình – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường làm tổ trưởng.

Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát quá trình xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đất do hóa chất BVTV tại 04 điểm (theo phương án gọi là 4 khu vực) còn dư lượng hóa chất BVTV trong khuôn viên Công ty CP Nicotex Thanh Thái theo đúng phương án đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Phê duyệt điều chỉnh lại Quyết định số 483/QĐ-STNMT ngày 24/08/2015.

Tổ giám sát có nhiệm vụ phối hợp với Công ty CP Nicotex Thanh Thái và đơn vị có chức năng tổ chức lấy mẫu đất bị ô nhiễm thuốc BVTV đã được xử lý gửi đi phân tích để đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định.

Theo như Biên bản của tổ giám sát ghi nhận, trong hai ngày 27 và 28/08/2015, Nicotex Thanh Thái đã cho xử lý tại 04 điểm theo như phương án phê duyệt và 01 điểm do nhân dân kiến nghị.

Quy trình kỹ thuật sử dụng trong hoạt động xử lý được áp dụng các bước kỹ thuật cơ bản theo quy trình xử lý đã được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt theo Quyết định số 1871/QĐ –UBND ngày 17/06/2014.

Qua đó, tổ giám sát cũng đề nghị Công ty Nicotex Thanh Thái báo cáo chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong tổ giám sát về kết quả xử lý giai đoạn 2 trong khuôn viên công ty.

Biên bản cũng ghi nhận, nguyện vọng của nhân dân đề nghị công ty khai báo thành khẩn các khu vực chôn lấp chưa bị phát hiện với chính quyền địa phương.

Theo ông Cáp Văn Quân – thành viên tổ giám sát cho biết: Mong muốn của bà con là song song với việc cơ quan chức năng chỉ đạo Công ty Nicotex Thanh Thái xử lý triệt để ô nhiễm đất tại khuôn viên nhà máy Nicotex Thanh Thái thì việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch cho nhân dân vùng ô nhiễm là mong mỏi lớn nhất của bà con nơi đây. Mặc dù tỉnh đã có chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư nhà máy nước sạch cho nhân dân 3 xã vùng ô nhiễm, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa triển khai.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo việc xét nghiệm mẫu đất sau xử lý được khách quan, minh bạch tổ giám sát cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương liên hệ với các cơ quan trung ương tiếp tục lấy mẫu đất tại các khu vực đã xử lý trong giai đoạn 2 để phân tích, đánh giá dư lượng hóa chất BVTV còn lại trong đất làm căn cứ yêu cầu Nicotex Thanh Thái xử lý đến khi đạt quy chuẩn cho phép.

Đây là lần thứ 3 cơ quan chức năng tiến hành xử lý đất ô nhiễm tại khuôn viên nhà máy Nicotex Thanh Thái (thuộc giai đoạn 2 xử lý tại chỗ). Được biết 2 lần trước do Viện môi trường Nông nghiệp Việt Nam xử lý, còn lần này do cán bộ kỹ thuật của Nicotex đảm nhiệm. 

N.STìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org