Tổng Kết 2017: Mục tiêu của LPSD

Trong năm 2017, LPSD đã đề ra bốn mục tiêu, bao gồm (1) Nâng cao năng lực cộng đồng; (2) Cộng đồng là người chủ động tham gia vào quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; (3) Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật; (4) Tăng cường thể chế hiện hành của Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổng kết 2017: Sự thay đổi nhờ những nỗ lực của cộng đồng

2017 là một năm thành công của LPSD và các cộng đồng, khi mà mỗi một vụ việc đều có sự chuyển biến rất tích cực. 

 

Tìm kiếm

Hỏi đáp pháp luật

Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW)
Fanpage LPSD

Quảng cáo

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững
Văn phòng: P 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thọai: (84- 4) 3.8549911 - Số Fax: (84- 4) 3.8549911
Email: cdteam.lpsd@gmail.com - Website: http://l-psd.org